Make your own free website on Tripod.com

St. Augustine Academy Floridablanca Pampanga

"Alma Mater"
Home
2007 Reunion
Directions
Souvenir Program
Town Fiesta - May 2007
SAA History
"Alma Mater"
Pictures From The Past Part I
Pictures From the Past Part II
Elementary School Pictures
Contact Us

Apat na taon na ang nakaraan
Nang ako'y pumasok sa iyong bakuran
Ako'y inaruyga at saka minahal
Tinuruan ako sa mabuting asal.

At ngayo'y narito at nakatapos na.
Titingalain ko ang bagong umaga
Ako ay aalis puso'y nagdurusa
Hindi mawawala ang aking pagsinta.

O! Alma Mater ko, anong dakila mo
Pangalay dadalhin sa aba kong puso
Ang kabutihan mo nawa'y di magbago
Paalam, paalam, salamat sa iyo